Uzay Kafes Çatı Sistemleri

Uzay Kafes Çatı Sistemlerinin Avantajları

Uzay Kafes Çatı Sistemleri
Uzay kafes çatı sistemi yapılar, ana öğeleri noktasal düğüm elemanları ve çubuk elemanları olan üç
boyutlu hiperstatik yapılardır. Çok yüksek oranlarda çatı sistemleri olarak anlaşılsa ve uygulansa da uzay
kafes çatı yapıları çok farklı fonksiyonları bulunan ve mimari post-modern yapı sistemleridir.
Avantajları Nelerdir?
Uzay kafes çatı sistemleri üç boyutlu yük dağılımının tam olarak sağlayabilen hiperstatik olan
sistemlerdir. Bu yapı sistemlerinin hiperstatik yapısını anlayabilmek için alternatif olan düzlem çerçeve
sistemleri ile bir kıyaslama yapmak gerekecektir. Düzlem kafes çerçeve sisteminde konstrüksiyon aynı
düzlemde teşkil edilmektedir. Bu şekilde üretilmekte olan makas çatı sistemleri yüklerde iki boyutta
dağılırlar. Buna benzer şekilde üretilmekte olan düzlemsel çatı makası konstrüksiyonları çatıda
birbirlerine paralel olarak yerleştirilmekte ve birbirlerine dik bir doğrultuda irtibatlandırılmaktadırlar. Bu
sebeple yük dağılımları birbirine dik düzlemlerde gerçekleştirildiği için kısıtlı bir geometride büyük
yüklere maruz kalırlar. Ancak uzay kafes çatı sistemleri, alt yatay ve üst yatay çubuklarının 3 boyutlu
olarak irtibatlandırılması sebebiyle yük dağılımının en iyi şekilde sağlamaktadır.
Uzay çatı sistemleri üç boyutlu olması sebebiyle büyük yükler küçük parçalara bölünerek en az çapta
dairesel kesitli de bulunan çubuk elemanlar ile düğün elemanlara eşit şekilde aktarılmaktadır. Bundan
farklı olarak noktasal düğüm elemanlarının momentleri sıfırlandığında yapı düğüm elemanları doume
etkisi ve moment iletmez.
Uzay kafes çatı yapıları tüm imalatların şantiye ve fabrika dışında yapılmasına bağlı olarak montaj
sürelerini oldukça kısaltmasıdır. Bu sebeple yatırımcılara büyük avantajlar sağlamakta olan uzay kafes
çatı sistemleri yapının çevre şartlarına ve yerine göre montajı tamamen ya da kısmen yerde veya
yapılabilme imkânı sunmaktadır. Uzay kafes çatı sistemlerinde montajın süresi yapının geometrik
şekillerine göre değişiklik gösterse de alternatiflerine oranla çok daha kısa sürede çatı sisteminin
yapılması mümkün olan bir durumdur.
Kullanım Alanları
Uzay kafes çatı sistemleri atölye, depo, fabrika ve süpermarket gibi yapılarda taşıyıcı olan kolonların
işin akışını, malzemelerin depolanmasını ve genel işleri engellemeyecek bir şekilde yapılmamaktadır.
Ekonomik maliyetleri ve montaj kolaylığı sayesinde oldukça tercih edilmekte olan uzay kafes sistemleri
estetik duruşu ile de oldukça tercih edilmektedir. Bu sistemler üst geçit ve tüp geçitlerde,
stadyumlarda, spor salonları ve kapalı yüzme havuzlarında, alışveriş merkezlerinde, düğün veya çok
amaçlı salonlarda, tır garajlarında, terminal binalar veya otoparklarda, fabrika ve depo binalarında,
gösteri merkezlerinde, Tiyatro ve konferans salonlarında, tenis kortlarında, benzinlik istasyonlarında ve
pazar yerlerinde oldukça rahat bir şekilde kullanılmaktadır.
Betonarme ya da makas çatı sistemlerine göre oldukça hafif bir yapısı olan uzay kafes çatı sistemleri
yatırım aşamasında oldukça önemli ekonomik bir tasarrufu kullanıcılarına sağlamaktadır. Hafif

Makale.net
sahip yapıların açıklıklarını örtmek için kullanılan malzemelerin miktarı azalır çünkü uzay kafes
sistemlerinde kullanılan yapılar daha dayanıklı olduğu için az miktarları son derece yeterli olmaktadır.
Elbette kullanılan malzeme miktarı azaldığı için uzay kafes sistemlerinin oluşturduğu maliyet de aynı
oranda azalır. Uzay kafes sistemlerinin en önemli ve kullanışlı özelliklerinden bir tanesi de istenildiği
zaman yapının tamamı bozulmadan yeniden bazı düzenlemeler yapılabildiği gibi uzay kafes sisteminin
montesi çıkarılıp başka alanlara da taşınabilmektedir. Bu özellikler de yeniden masraf çıkartmadığı için
uzay kafes sistemini tercih etmek maliyet açısından da son derece avantajlıdır.